Vi sköter Maria park

Lite parkhistoria.

När St:a Maria sjukhus och park stod klar 1927 utgjorde den en unik anläggning och en av de mest konsekvent uppförda totalmiljöerna i södra Sverige. Arkitekten bakom St:a Marias sjukhus, eller Helsingborgs hospital som det då benämdes, var dåvarande chefsarkitekt Carl Westman. Arkitekturen är enkel och gedigen. Den stränga symmetrin, de fria synfälten och en betonad horisontallitet med små nivåskillnader tyder på att Westman hämtat inspiration ur det franska barockparksidealet. Under 50-talet nådde sjukhusverksamheten sin kulmen och som mest hyste St:a Maria med patienter och vårdare över 2000 invånare. På 90-talet lades sjukvården ner och kom att ersättas av andra verksamheter, företag, Komvux och boende.

MAJ 2006 178MAJ 2006 179MAJ 2006 180MAJ 2006 181MAJ 2006 185
Vi sköter även grönytor på privata bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag samt industrier mm.