• Nya gräsmattor
• Buskageytor
• Plantering av växter
• Plattläggning

• Gräsklippning
• Ogräsbekämpning
• Beskärning av träd
   och buskar
• Renhållning av
   hårdgjorda ytor

• Fastighetsförvaltning
• Snickeriarbeten
 (staket, pergolor mm)
• Markanläggning
• Asfaltsarbeten
• Snöröjning samt
   halkbekämpning
• Lekplatsbesiktning